Selidbe inostranstvo i međunarodne selidbe iz inostranstva u Srbiju je jedna od mnogobrojnih usluga koje pružamo. Za razliku od lokalnih međunarodne selidbe zahtevaju dodatnu dokumentaciju koja prati selidbene stvari teretnim vozilom. Kombi prevoz robe i transport robe kamionom u inostranstvo je regulisan međunarodnim propisima zbog čega je neophodno pripremiti carinsku dokumentaciju odnosno angažovati špediciju koja ima iskustva u ovim poslovima kako bi međunarodna selidba protekla bez problema.

Postupak u odnosu na lokalnu selidbu posle dobro spakovanih i dobro zaštićenih selidbenih stvari za siguran i bezbedan transport je obraćanje našem špediteru i podnošenje dokumentacije koja će da prati selidbu do krajnje destinacije. Pre svega, neophodno je pripremiti i odraditi sledeće:

Medjunarodne selidbe, spisak stvari

Za medjunarodne selidbe potrebno je svaku upakovanu kutiju ili komad nameštaja obeležiti odgovarajućim oznakama koje će se redom unositi u spisak selidbenih stvari. Kartonske kutije za selidbu nakon zatvaranja moraju biti vidljivo obeležene brojem i svojim sadržajem. Broj se naravno, mora poklapati sa brojem u spisku stvari. Ovo se odnosi na uobičajene selidbene stvari kao što je garderoba, posuđe, aparati i ostalo. Ono što mnogi ne znaju i gde greše a često su iznenađeni je da se za knjige, umetničke slike i druge dragocenosti mora tražiti odobrenje od organa nadležnog za pregled i procenu.

Medjunarodne selidbe, granični prelaz

Kada teretno vozilo pristegne na granični prelaz određen u dokumenatciji, vozač prilaže izvozna dokumenta carini i takođe preko špedicija na graničnom prelazu završava novu dokumentaciju koja prati selidbene stvari u zemlje EU.

medjunarodne selidbeRascarinjenje međunarodne selidbe

Posle dolaska na krajnju relaciju međunarodne selidbe, vozilo se upućuje na rascarinjenje selidbenih stvari nakon čega može da stvari u zavisnosti od lokalnih saobraćajnih propisa i ograničenja, odveze na konkretnu adresu. Takođe, postoji mogućnost istovara u lokalni magacin odakle će vlasnik organizovati nov prevoz do željene adrese ili ako je neophodno da stvari budu skladištene izvesno vreme prema zahtevu klijenta.

Selidbe iz inostranstva u Srbiju

Postupak selidbe iz inostranstva u Srbiju se ne razlikuje mnogo od prethodnog. Kada selidbene stvari pristignu na granični prelaz radi se propratna carinska dokumentacija preko špediterskih kuća na graničnom prelazu i teretno vozilo se upućuje na rascarinjenje u Carinsku ispostavu (CI) koja je nadležna za teritoriju grada odnosno mesta kao krajnje destinacije.